مزاياي استفاده از اتوماسيون اداري هريس؟  

كاهش خطاهاي ناشي از عملكرد نيروي انساني در تمام قسمتهاي اتوماسيون 

 انجام صحيح امور و نياز كمتر به اتلاف وقت نيروي انساني اتحاديه

تهيه هرنوع گزارش يا آمار مالي يا اداري به سريعترين و راحتترين روش

اعمال هرنوع اقدام مكاتبه اي يا بازرسي روي ليستها يا گروههاي تهيه شده از اعضاء

روتين شدن كارها و صرفه جويي زمان انجام چرخه ها و تعاملات اداري

دسترسي آسان و سريع به پرونده اعضاء, دبيرخانه , اعلام قرارها , سررسيد اخطارها و انقضاء ها, بدهي ها و اتمام مهلت پذيرش ها

  كنترل هوشمند مراحل بازرسي از ثبت درخواست يا شناسايي تا كميسيون بازرسي بهمراه مديريت و ثبت سيستماتيك ارجاعات

 مديريت كميسيونهاي اتحاديه و هيات مديره

 ذخيره اطلاعات و تصوير مكاتبات اداري و اسناد هر پرونده بصورت متمركز الكترونيكي در فضايي كمتر با امنيت بيشتر

 حذف قسمت عمده اي از هزينه ملزومات اداري (بايگاني,كپي,پست,كاغذ و....) با سيستم اداري بدون كاغذ

 استفاده از پرسنل كمتر براي بايگاني و دسترسي سريع و راحت به اطلاعات موردنظر

تسهيل مكاتبات و  ارتباطات سازماني  و اعمال راحت تر نظارت بر سياستهاي سازمان

مديريت بر گردش كار پرونده ها , مكاتبات و كار كارمندان

به اشتراك گذاري ساده و قانونمند اطلاعات

ايجاد موقعيتي براي بهينه سازي ساختار اداري و تحول در امور دبيرخانه اي

افزايش نرخ بهره وري نيروي انساني و در نهايت كسب توانايي كنترل و افزايش اعضاء