تازه هاي هریس

اضافه شدن مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

قسمت جديد بعنوان مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه هريس اضافه گرديده است كه بوسيله اين قسمت مي توان كار هاي زير را انجام داد :

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت نرم آندرويد

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت آندرويد كه توسط اين قابليت جديد بازرسان اتحاديه با نصب نرم افزار را بر روي گوشي يا تبلت خود امكان انجام موارد زير را پيدا مي كنند

مقالات و یادداشت

برخی از مشتریان