تازه هاي هریس

اضافه شدن مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

قسمت جديد بعنوان مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه هريس اضافه گرديده است كه بوسيله اين قسمت مي توان كار هاي زير را انجام داد :

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي و اتحاديه چيني بلور

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي تهران و اتحاديه چيني و بلور تهران و اجرايي شدن اين نرم افزار

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت نرم آندرويد

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۵

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت آندرويد كه توسط اين قابليت جديد بازرسان اتحاديه با نصب نرم افزار را بر روي گوشي يا تبلت خود امكان انجام موارد زير را پيدا مي كنند

چرا اتوماسيون هريس ؟

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۱

(Automation) تركيبي است از دو كلمه "automatic" و "operation" و به معني عمل كردن بدون عامل خارجي (انسان) يا با كمترين تاثير عامل خارجي است. بعبارتي اتوماسيون يعني خودكارشدن عمليات. خودكارسازي اداري مجموعه‌اي از روش‌ها براي ثبت و نمايش و مديريت روندهاي اداري , فني و مالي ميباشد. اغلب اين راهكارها ...

مقالات و یادداشت

برخی از مشتریان