امكانات نرم افزار ارتباط با مشتري هريس

شركت مهندسي فناوريهاي نوين هريس درسال 1380 طي قرارداد رسمي با اتحاديه موسسات اتومبيل كرايه تهران اقدام به تهيه نرم افزار آژانسهاي تاكسي سرويس نمود كه به همراه نصب سيستم اينترانت مركزي با 8 خط تلفن در اتحاديه , ارتباط بين موسسات و اتحاديه را جهت ارسال اطلاعات شغلي و ارسال و دريافت نامه ها و ابلاغيه ها بصورت دوطرفه ميسر مي نمود , همچنين در مديريت مشتركين داخلي آژانسها نيزمورد استفاده فراگير دربيش از هزار آژانس قرار گرفت .

نرم افزار ارتباط با مشتري هريس طي مدت چند سال و با راهنمايهاي مديران موسسات تاكسي سرويس بمرور پيشرفته تر گرديد بطوريكه درحال حاضر با امكانات زير در حال كار در موسسات ميباشد- همچنين هرماه نسخه جديدي شامل اعمال نظرهاي استفاده كنندگان در جهت بهبود كاركرد و امكانات اضافه شده ديگر دراينترانت تهران و اينترنت جهاني عرضه ميگردد كه بصورت راحت قابل دسترسي و استفاده عموم ميباشد.

 برنامه تماس (سيستم جديد) ميتواند با مشتركين آژانس يا كليه شماره هاي منطقه تلفني شما از طريق رايانه و خط تلفن ارتباط برقرار نمايد ضمن پخش پيام صوتي براي آنها با امكانات: ضبط مكالمه, ارتباط دادن مخاطب با اپراتور , گذاشتن پيام مخاطب براي مديريت , قرار دادن مخاطب در بلاك ليست توسط خودش

  برخي از امكانات حاضر نرم افزار  ارتباط با مشتري هريس بصورت مختصر:

 •  سيستم ثبت و ذخيره مشتركين , راننده ها و اپراتورها بهمراه مديريت و بايگاني و گزارشات مربوطه
 •  سيستم چاپ فيش تكي راننده و چاپ قبض 10 تاي راننده(با عكس و تسويه قبلي) و مديريت مربوطه
 •  سيستم صداكردن نام راننده توسط كامپيوتر بصورت خودكار درزمان اعزام حتي در رايانه ديگر
 •  سيستم تعريف برنامه - ويژه اتاق رانندگان جهت كم كردن كار رزرويشن با دسترسي مشخص
 •  سيستم ثبت برگشت ماشين , گزارش كار , گزارش بدهكاري و نوبت دهي  جهت اتاق رانندگان
 •  سيستم كنترل مدت سرويس رانندگان
 •  سيستم مديريت حسابداري و محاسبه گردش مالي رانندگان
 •  سيستم مديريت حسابداري و محاسبه گردش مالي مشتركين
 •  سيستم مديريت حسابداري و محاسبه گردش مالي اپراتورها
 •  سيستم مديريت سقف تعداد سرويس رانندگان ( و يا ) سقف مبلغ بدهي رانندگان
 •  سيستم مديريت هوشمند مبالغ مسيرها , طرح ترافيك , طرح ذوج و فرد تهران
 •  سيستم خودكار دريافت رايگان و ساده نسخه جديد با امكانات اضافه شده
 •  سيستم ثبت گردش كار كامل هر كاربر شامل ( ورود , خروج , دريافتي , پرداختي و هرگونه ثبتي)
 •  سيستم كار در محيط شبكه بصورت پرسرعت
 •  سيستم تعريف كاربران ( رزرويشنها) در برنامه و دادن دسترسي هاي مشخص به هركدام
 •  سيستم قفل كامپيوتر جهت عدم دسترسي به قسمتهاي ديگر ويندوز
 •  سيستم آرشيو مشخصات كامل رانندگان بهمراه عكس و كارت سوخت و ديگر اطلاعات
 •  سيستم مديريت دسترسي كاربران , ساعت كار , مجوزهاي دريافت ( ويا ) پرداخت
 •  مديريت مشتركين و راننده ها و سرويسهاي انجام شده
 •  سيستم ارسال اطلاعات صنفي به اماكن
 •  سيستم ثبت كارت سوختها و گزارش گردش كارتها بين رانندگان , سوخت مصرفي و مغايرت يابي
 •  سيستم ضبط مكالمات خطوط تلفن بصورت خودكار در كامپيوتر و مديريت مربوطه
 •  امكان تعريف خطوط خاص جهت ضبط هوشمند و انتخاب خط بصورت دستي
 •  سيستم ذخيره شماره هاي گرفته شده از داخل موسسه به بيرون(خط , زمان, شماره , مدت مكالمه)
 •  سيستم  صفربند(كد بند) وبازگذاشتن امكان تماس با شماره هاي تعريفي  (براي اولين باردركشور)
 •  سيستم نمايش مشخصات مشتري در لحظه تماس
 •  سيستم كار با 3 مدل از دستگاههاي كالرآيدي موجود در بازار و شناسايي كالرآيدي مودم ها
 •  سيستم نمايش تعداد تماس ها و  تعداد سرويس دريافتي مشتركين طي سال جاري
 •  نمايش 10 سرويس آخر دريافتي مشترك شامل ( مسير , نام راننده , مبلغ دريافت شده)
 •  گزارشات هوشمند از تماسهاي وارده و صادره از موسسه با امكان جستجوي پيشرفته و گزارشات جامع
 •  سيستم نمايش تماسهاي جواب داده نشده شامل ( زمان , شماره , تعداد زنگ خورده شده )
 •  سيستم نمايش تصويري آني وضعيت خطوط تلفن درشبكه شامل ( آزاد بودن خط , اشغال , درحال زنگ)

 

  با توجه به كثرت موسسات استفاده كننده از نرم افزار شركت هريس در صدها آژانس طرف قرارداد در اتحاديه هاي تهران , شميرانات و شهرري و تعدادي از شهرستانهاي ديگر, امكان ارائه نرم افزار با مناسب ترين قيمت و كارايي فراهم گرديده .