تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵:۴۸ ، شناسه خبر: 1559
اضافه شدن سيستم بازرسي تحت نرم آندرويد

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت نرم آندرويد

اضافه شدن سيستم بازرسي تحت آندرويد كه توسط اين قابليت جديد بازرسان اتحاديه با نصب نرم افزار را بر روي گوشي يا تبلت خود امكان انجام موارد زير را پيدا مي كنند
اضافه شدن سيستم بازرسي تحت آندرويد كه توسط اين قابليت جديد بازرسان اتحاديه با نصب نرم افزار را بر روي گوشي يا تبلت خود امكان انجام موارد زير را پيدا مي كنند :
1- دريافت اطلاعات مربوط به بازرسي هاي جديد كه توسط كاربر اتحاديه و بوسيله نرم افزار اتحاديه به بازرس مورد نظر تخصيص داده شده است از طريق اينترنت
2- تكميل و ثبت اطلاعات مانند : آدرس- كدپستي - كد ملي - شماره تلفن - همراه نام متصدي و...  بهمراه عكس داخل و بيرون  و نقشه و كروكي محل بازرسي 
3- ارسال موارد بازرسي شده از طريق اينترنت و قرار گرفتن تمامي اطلاعات مربوط به مورد بازرسي شده به صورت خودكار در نرم افزار اتحاديه