تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵:۱۹ ، شناسه خبر: 1560
پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي و اتحاديه چيني بلور

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي و اتحاديه چيني بلور

پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي تهران و اتحاديه چيني و بلور تهران و اجرايي شدن اين نرم افزار
پياده سازي نرم افزار بازرسي آندرويد در اتحاديه خرازي تهران و اتحاديه چيني و بلور تهران و اجرايي شدن اين نرم افزار در اتحاديه هاي فوق