تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۲:۵۲ ، شناسه خبر: 1561
اضافه شدن مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه

اضافه شدن مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه

قسمت جديد بعنوان مديريت آزمون به نرم افزار اتحاديه هريس اضافه گرديده است كه بوسيله اين قسمت مي توان كار هاي زير را انجام داد :
1-امكان مشاهده اعضايي كه آزمون دارند
2- امكان مشاهده سوابق آزمون
3 - امكان اطلاع رساني از طريق پيامك براي اعضايي كه آزمون دارند
4- امكان ثبت نمره و ارسال پيامك نتيجه و .....
اين سيستم در حال حاضر در اتحاديه عكاسان و فيلم برداران تهران پياده سازي شده است