تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۴:۹ ، شناسه خبر: 3215
تورم چيست

تورم چيست

تورم چيست؛ نوعي دريافت ماليات فريبكارانه از عموم مردم كه بصورت مخفي و هر روزه از مردم كش رفته مي شود. اين نوع اخذ ماليات بدليل عدم اطلاع دهي به مردم و گرفتن هر روزه (بصورت كاهش ارزش پول) و دريافت مكرر بجاي يكبار ماليات دادن، بسيار خجالت آور است
◀️تورم چيست؟

✏ پدرم پنج هزار تومان سال88 بهم داد تا سيب زميني بخرم، در راه گمش كردم و تا مدتها فكر ميكردم كجا افتاده... اخيرا بين صندلي ماشين پيداش كردم. جالب بود وقتي فهميدم اون موقع 25 كيلو سيب زميني بهم ميدادن و حالا 4 كيلو !؟  پدرم اون سال ماليات حقوق ازش كسر شده بود و اسكناس هم تغيير نكرده بود، پس چه اتفاق افتاده, چه بلايي سر پولهاي ما ميايد...

✏ تورم يا Inflation يعني افزايش قيمت همه كالاها و خدمات. تورم بدليل كاهش عرضه محصولات(كالا و خدمات) ويا افزايش عرضه پول پديد مي آيد. در زمان جنگ جهاني اول در آلمان يك روزنامه به قيمت 0.3 مارك طي دوسال بعد يعني در ژانويه 1921 به 70 ميليون مارك رسيد. اين اتفاق در كشورهاي ديگر همچون مجارستان نيز روي داد و اخيرا نيز ونزولا و ايران درگير آن هستند.
اينفوگرافي/ مقايسه قيمت سكه و حداقل دستمزد ماهيانه كارگران از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹  | اقتصاد24✏ وقتي دولت ها به انتشار بيش از حد پول اقدام كنند، ميزان عرضه پول افزايش و تقاضا براي خريد بالا مي رود و كالاها و خدمات در مدت كوتاهي گران يا بعبارتي قيمت واقعي خود را پيدا مي كنند. فرض كنيد بانك مركزي ميزان پول نزد مردم را دو برابر كند, بمرور سطح قيمتها دوبرابر مي شود, دستمزدها دوبرابر مي شود ولي توليد، اشتغال، قدرت خريد و تمايل به سرمايه گذاري بيشتر نمي شود. اين پديده را خنثا بودن پول در اقتصاد مي ناميم و اولين اثر آن ايجاد تورم و اثرات رواني در اقتصاد و جامعه مي باشد.

✏ وظيفه بانك هاي مركزي تا حدودي شبيه موسسه استاندارد است يعني به مردم اطمينان دهند كه پول در دسترس آنها قابل اعتماد است بطوريكه سه ويژگي پول يعني (وسيله مبادله, وسيله سنجش و وسيله حفظ ارزش) را داراست. ليكن تورم باعث مي شود هر سه اين موارد خدشه دار شود طوريكه مردم بجاي پول رايج از ارز ديگر كشورها (دلاريزه شدن) يا معاوضه با طلا و كالا (پول كالايي) استفاده نمايند تا ارزش پول خود را حفظ نمايند.

✏ وقتي دولتها بخواهند اقدامات عمراني كنند مثل ساخت مسكن ارزان يا نيروگاه يا براي سالمندان و معلولين خدمات رفاهي ايجاد كنند يا حقوق جاري كامندان خود را پرداخت كنند بايد منابع كافي از ماليات يا فروش اوراق مشاركت داشته باشند ، با اين وجود دولتها مي توانند فقط با چاپ پول هزينه ها را پرداخت كنند كه در اين حالت (ماليات تورمي) شكل مي گيرد

تورم دولت را نمي فهمم، تورم جيب من 100 درصد است- اخبار اقتصادي تسنيم |  Tasnim✏ ماليات تورمي - مالياتي فريبكارانه است زيرا از تمامي پولهاي نقدي كه مردم بصورت اسكناس يا در حساب هاي بانكي دارند اخذ مي شود. اعم از اينكه قبلا ماليات پرداخت كرده باشند يا نه، هرروز و بصورت مخفي و پيوسته ارزش پول آنها كم مي شود . در اين بين صاحبان دارايي هاي غير نقدي كمتر آسيب مي بينند زيرا ارزش اموال آنها با كمي تاخير به قيمت محاسبه مي شود ولي افراد ضعيف و متوسط بيشترين آسيب را خواهند ديد.

✏ راهكار: دولتها مي توانند از چهار روش  اقدام به كنترل تورم نمايند:       

1- مديريت صحيح هزينه هاي جاري: بطور مثال در ايران 80ميليون نفري بيش از 3 ميليون كارمند دولت وجود دارد درحالي كه در ژاپن 145 ميليوني كمتر از 350 هزار كارمند وجود دارد       

2-عمليات بازار باز(فروش اوراق مشاركت به مردم جهت توسعه هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي كلان در حوزه هاي داراي مزيت رقابتي بجاي چاپ پول)      

3- تغيير نرخ ذخيره قانوني (تعديل ضريب فزاينده با كنترل بانكها و موسسات مالي در دادن وام متناسب با منابع واقعي خود)     

4- اصلاح نرخ بهره واقعي پول بجاي تعيين دستوري نرخ سود بانكها

سيدمحمدرضا ميرخاني
آبان 1396